EU fondovi Nacionalni fondovi HAMAG BICRO HBOR Svi natječaji na jednom mjestu! - IZI do potpora

Jednostavno do bespovratnih
sredstava

IZI do potpora mobilna je i web aplikacija za pregled
nacionalnih fondova i fondova Europske Unije koja
nudi svojim korisnicima bodovanje za izračun prihvatljivosti.

IZI DO POTPORA prvi je i jedini online konzultant u Republici Hrvatskoj.

Saznajte više Pregledajte natječaje
[{"programmefunding_id":"1828","purpose_id":"31","id":"31","name":"Dr\u017eavna i javna uprava","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-07-15 21:10:52","deleted_at":null,"permalink":"drzavna-i-javna-uprava","image":"1500153051-DRZAVNA I JAVNA UPRAVA.jpg"}]

Nepoznato kn

["Dr\u017eavna i javna uprava"]

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KINJA ZA DODJELU ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA “VOLONTER/KA GODINE” I „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ ZA 2018. GODINU

Još 27 dana
[{"programmefunding_id":"1822","purpose_id":"125","id":"125","name":"Zakup poslovnih prostora, gara\u017ea i gara\u017enih mjesta","created_at":"2017-12-15 16:51:04","updated_at":"2017-12-15 18:35:50","deleted_at":null,"permalink":"zakup-poslovnih-prostora-garaza-i-garaznih-mjesta","image":"1513362948-garage (1).jpg"}]

Nepoznato kn

["Zakup poslovnih prostora, gara\u017ea i gara\u017enih mjesta"]

JAVNI POZIV za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2019.“

Još 6 dana
[{"programmefunding_id":"1823","purpose_id":"14","id":"14","name":"Civilno dru\u0161tvo","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 12:16:46","deleted_at":null,"permalink":"civilno-drustvo","image":"1494937006-shutterstock_452940196 CIVILNO DRUSTVO.jpg"}]

25.000,00 kn

["Civilno dru\u0161tvo"]

Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu

Još 282 dana
[{"programmefunding_id":"1824","purpose_id":"58","id":"58","name":"O\u010duvanje tradicije","created_at":"2017-05-09 11:37:38","updated_at":"2017-07-15 21:13:44","deleted_at":null,"permalink":"ocuvanje-tradicije","image":"1500153224-OCUVANJE TRADICIJE.jpg"}]

15.000,00 kn

["O\u010duvanje tradicije"]

Natječaj za prijavu projekata udruga nacionalnih manjina koje doprinose očuvanju tradicijske kulture u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu

Još 26 dana
[{"programmefunding_id":"1825","purpose_id":"24","id":"24","name":"Mladi","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 12:29:03","deleted_at":null,"permalink":"mladi","image":"1494937743-shutterstock_191746961 MLADI...jpg"}]

35.000,00 kn

["Mladi"]

Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu

Još 26 dana
[{"programmefunding_id":"1826","purpose_id":"4","id":"4","name":"Malo i srednje poduzetni\u0161tvo","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-07-16 16:43:42","deleted_at":null,"permalink":"malo-i-srednje-poduzetnistvo","image":"1500223421-poduzetnistvo.jpg"}]

600.000,00 kn

["Malo i srednje poduzetni\u0161tvo"]

SAVJETOVANJE: POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "USLUGE ZA MSP-OVE PUTEM PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI)"

Još 26 dana
[{"programmefunding_id":"1811","purpose_id":"122","id":"122","name":"Stipendije","created_at":"2017-11-24 16:47:56","updated_at":"2017-11-24 21:46:52","deleted_at":null,"permalink":"stipendije","image":"1511559995-graduation-1969236.jpg"}]

1.000,00 kn

["Stipendije"]

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

Još 12 dana
[{"programmefunding_id":"1812","purpose_id":"14","id":"14","name":"Civilno dru\u0161tvo","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 12:16:46","deleted_at":null,"permalink":"civilno-drustvo","image":"1494937006-shutterstock_452940196 CIVILNO DRUSTVO.jpg"}]

20.000,00 kn

["Civilno dru\u0161tvo"]

JAVNI POZIV za dodjelu potpore Udrugama u području poljoprivrede, lovstva, ribarstva

Još 220 dana

"Svatko od nas ima svoju ideju, svoj projekt, a uz IZI smo tome puno bliži!"

kn99 / 1 mjesec
Prijavi me!
kn495 / 6 mjeseci
Prijavi me!
kn990 / 12 mjeseci
Prijavi me!