Uvjeti korištenja - IZI do potpora

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

  

Uvjeti korištenja usluga i sadržaja

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Dobro došli na portale tvrtke Kota-Projekt d.o.o. Kota-Projekt d.o.o. omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja svojih portala koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenama i poddomenama u vlasništvu, suvlasništvu ili partnerstvu s Kota-Projekt d.o.o..

Korištenjem Usluga i Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju, uključujući i odredbe u vezi s kolačićima.

 

Osnovni podaci o pružatelju usluga

KOTA PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Grmoščica lijeva 8, OIB 66795185834 (d daljnjem tekstu "Pružatelj") dana 18.05.2017. godine stavlja na tržište Republike Hrvatske jedinstvenu web, android i ios  aplikaciju „IZI DO POTPORA“ za pretraživanje natječaja vezanih uz dobivanje bespovratnih sredstva, te ostalih programa sufinanciranja.

Aplikacija pod nazivom “IZI DO POTPORA“ (u daljnjem tekstu "Aplikacija") objedinjuje sve natječaje iz EU i nacionalnih fondova koja Kupcima/korisnicima Aplikacije nudi mogućnost izračuna (bodovanja) prihvatljivosti u svojstvu prijavitelja, prihvatljivosti projektnih aktivnosti i prihvatljivost projekta.

Aplikacija se sastoji od web portala, android i ios aplikativnog rješenja koje predstavljaju centraliziranu bazu nacionalnih i EU natječaja raspisanih na teritoriju Republike Hrvatske namijenjenih za trgovačka društva (mikro, male, srednje i velike poduzetnike), obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-e), znanstvene i obrazovne ustanove, udruge, zadruge, klastere, te ostale pravne oblike udruživanja (gospodarsko – interesna udruženja, proizvođačke organizacije, profitne / neprofitne organizacije i sl.).

Sjedište Pružatelja:

Adresa: Grmoščica lijeva 8, 10 000 Zagreb

Poslovna jedinica Pružatelja

Adresa: Ulica Petra Zrinskog 8, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 5804 445

E-mail: Tehnička podrška – podrska@izidopotpora.hr

            

Opći uvjeti korištenja

 

Opći uvjeti korištenja vrijede za korištenje Aplikacije koja uključuje internetski portal www.izidopotpora.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za android i/ili IOS mobilne telefone.

 

Kupac/korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge Aplikacije, što podrazumijeva neregistrirane ili registrirane poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Pružatelja.

 

Kupac/korisnik registracijom i/ili korištenjem Aplikacije prihvaća sva pravila i uvjete korištenja, te potvrđuje kako je upoznat i suglasan sa svim uvjetima opisanim u sadržaju Općih uvjeta korištenja, Općih uvjeta isporuke usluga, Općih uvjeta zaštite osobnih podataka,  Općih uvjeta reklamacije, Izjave o sigurnosti i Izjave o privatnosti.

 

Pružatelj zadržava pravo promjena, modifikacija i dopuna svih Općih uvjeta Aplikacije u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave na web portalu www.izidopotpore.hr. Kupac/korisnik je dužan redovito čitati pravila i Opće uvjete korištenja Aplikacije, te slijedom toga Pružatelj neće ni na koji način biti odgovoran za takovo postupanje Kupca/korisnika, već će Kupac/korisnik snositi odgovornost za svu s time povezanu štetu koja bi Kupcu/korisniku mogla nastati zbog činjenice neupućenosti u odredbe trenutno važećih Općih uvjeta Aplikacije.

 

Kupovinom/korištenjem Aplikacije Kupac/korisnik sklapa ugovor o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji se smatra sklopljenim između Pružatelja u svojstvu prodavatelja usluga te punoljetne i poslovno sposobne fizičke osobei /ili pravne osobe, zadruge, klastera i drugih oblika udruživanja u svojstvu Kupca/korisnika usuga, i to u trenutku popunjavanja narudžbenice i izvršenja plaćanja od strane Kupca/korisnika. Kupac/korisnik usluge snosi kaznenu i materijalnu odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

 

Kupac/korisnik se obvezuje registrirati, te u registracijskom obrascu upisati potrebne podatke i podatke za kontakt. Korištenjem Aplikacije Kupac/korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka, te se obvezuje održavati podatke točnim i ažurnim. Kupac/korisnik aktivacijom/registracijom Aplikacije dopušta pohranu, uporabu i obradu unesenih i dostavljenih podataka nužnih u svrhu djelovanja sustava i slanja elektroničke pošte, a Pružatelj se obvezuje da će te dobivene podatke koristiti samo u svrhu za koju su isti dobiveni/prikupljeni.

 

Pružatelj prikupljanje traženih podataka (naziva poslovnog subjekta, sjedišta, OIB-a i sl.) provodi sukladno potrebama Aplikacije za čije se korištenje Kupac/korisnik registrirao.

 

Pružatelj može prilikom korištenja Aplikacije od Kupca/korisnika prikupiti i druge tehničke podatke poput: vrste uređaja, IP adrese, geolokacije i sl. kojima se Kupac/korisnik koristi radi poboljšanja iskustva Kupca/korisnika, sprječavanja mogućih prijevara, te statističke analize (korištenjem tzv. kolačića). Kupac/korisnik u svakom trenutku može putem odgovarajućih postavki na pregledniku odbiti ili izbrisati kolačiće.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), prikupljeni podaci pohranjuju se u zbirkama podataka koje vodi Pružatelj Aplikacije.

 

Zbirke osobnih podataka objavljene su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Pružatelj čuva privatnost svojih Kupaca/korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, pri čemu isti mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.

 

Kupac/korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje redovito pregledava poštu.

 

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja molimo Vas da ne koristite ovu Aplikaciju Pružatelja.

 

 

 

 

  Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

 

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na internetskom portalu www.izidopotpora.hr sa svim poddomenama i web stranicama i koji su korištenjem Aplikacije obrađeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka Pružatelja, te prikupljeni od Kupaca/korisnika Aplikacije kao ispitanika.

 

Pružatelj Aplikacije zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka Kupaca/korisnika.

 

Davanjem osobnih podataka putem registracije Aplikacije Kupac/korisnik pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima.

 

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja Aplikacije.

 

Pružatelj može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na internetskoj stranici www.izidopotpora.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na internetskoj stranici www.izidopotpora.hr.

 

Kupac/korisnik Aplikacije je prije registracije, odnosno svakog davanja osobnih podataka obvezan pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na internetskoj stranici www.izidopotpora.hr. Kupac/korisnik je u svakom slučaju dužan redovito čitati pravila i Opće uvjete zaštite osobnih podataka, te slijedom toga Pružatelj neće ni na koji način biti odgovoran za takovo postupanje Kupca/korisnika, već će Kupac/korisnik snositi odgovornost za svu s time povezanu štetu koja bi Kupcu/korisniku mogla nastati zbog činjenice neupućenosti u odredbe trenutno važećih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka.

 

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovdje navedenih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka molimo Vas da ne koristite ovu Aplikaciju Pružatelja.

 

 

  Opći uvjeti isporuke usluge

 

Pružatelj se obvezuje omogućiti korištenje Aplikacije Kupcima/korisnicima u roku od 24 sata od primitka uplate, odnosno najkasnije u roku od 1 radnog dana od dana primitka uplate financijskih sredstava.

 

Pružatelj se obvezuje objaviti sve nacionalne i EU natječaje raspisane na području Republike Hrvatske, te sve izmjene vezane uz aktivne (otvorene) natječaje, najkasnije u roku od 72 sata, odnosno najkasnije u roku od dva radna dana od dana njihovog objavljivanja na gradskim, županijskim i regionalnim web portalima, web portalima ministarstava, turističkih zajednica, financijskih agencija (HBOR-a, HAMAG-BICRO-a), te ostalim web portalima na kojima se objavljuju isti.

 

Pružatelj se obvezuje uložiti napore kako bi sadržaj Aplikacije „IZI DO POTPORE“ bio aktualan i točan, ali nije odgovoran za moguće pogreške u sadržaju, nepotpunost sadržaja, nečitljivost i/ili nedostupnost uslijed tehničkih pogrešaka ili drugih smetnji, odnosno za ikakvu štetu proizašlu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja web i/ili android i/ili IOS Aplikacije.

 

Sve narudžbe Aplikacije zaprimljene putem elektronske narudžbenice biti će obrađene u najkraćem mogućem vremenskom roku, a Kupcu/korisniku će biti poslana poveznica (link) za plaćanje. U slučaju da je pristup Aplikaciji iz bilo kojeg razloga Kupcima/korisnicima onemogućen unutar kontinuiranog vremenskog razdoblja od 192 sata, odnosno 5 uzastopnih dana, Kupcu/korisniku će uplaćena sredstava biti vraćena u cijelosti.

 

Pružatelj ne jamči i ne preuzima odgovornost za rizike, odnosno za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Kupcu/korisniku Aplikacije, a vezana je uz:

    •   sam sadržaj natječaja;

•   prekid dostupnosti natječaja, neobjavljivanje natječaja, odnosno brisanje njegovog sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka;

•   nemogućnost pristupa Aplikaciji i/ili web portalima treće strane na kojima su natječaji javno objavljeni;

•   nemogućnost pristupa natječajnoj dokumentaciji u Aplikaciji i/ili web portalima treće strane;

•   korištenje Aplikacije, odnosno korištenja internetskog portala www.izidopotpora.hr i Aplikacija za mobilne telefone, te promjena njihovog sadržaja;

•   dodatne troškove koji proizlaze iz korištenja Aplikacija u smislu troškova korištenja računalne opreme, Internet priključka, telefonskih i sličnih troškova;

•   bilo koju poveznicu (link) ili sadržaj internetskih stranica treće strane;

 

 

Korištenjem Aplikacije Kupac/korisnik preuzima sve rizike koji proizlaze iz njezinog korištenja, te se obvezuje koristiti sadržaj Aplikacije samo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornosti.

 

Nije dozvoljeno kopiranje, umnožavanje i/ili distribucija sadržaja ili dijela sadržaja Aplikacije, uključivši i podataka koje daju Kupci/korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Pružatelja.

 

Kupac/korisnik Aplikacije slaže se s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s notifikacijama natječaja, te ostalim marketinškim aktivnostima Pružatelja. Kupac/korisnik u svakom trenutku može elektroničkim putem zatražiti trajni ili privremeni prestanak slanja elektroničkih poruka „Notifikacija“ natječaja.

 

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovdje navedenih Općih uvjeta isporuke usluge molimo Vas da ne koristite ovu Aplikaciju Pružatelja.

 

 

 

 

 Opći uvjeti reklamacije

 

Kupac/korisnik ne može ostvariti povrat uplaćenih novčanih sredstava niti u cjelosti niti djelomično u slučaju:

·         isteka vremenskog perioda za koji je Aplikacija plaćena;

·         ne-iskorištenja broja natječaja unutar ugovorenog (ograničenog) vremenskog perioda;

·         gašenja, brisanja ili deaktivacije računa od strane Kupca/korisnika;

·         kršenja Općih uvjeta korištenja i/ili Općih uvjeta isporuke usluga od strane Kupca/korisnika;

 

U slučaju nejasnoća vezanih uz Opće uvijete korištenja, Uvjete isporuke usluga, te prikupljanja osobnih podataka molimo Vas da nam se obratite putem elektronske pošte na adresu podrska@izidopotpora.hr

 

U slučaju tehničkih nejasnoća vezanih uz instaliranje i/ili korištenje Aplikacije, molimo Vas da nam se obratite putem elektronske pošte na adresu podrska@izidopotpora.hr sa opisom problema.

 

U slučaju ostalih upita ili primjedbi (reklamacija), molimo Vas da nam se obratite pisanim putem na adresu sjedišta društva KOTA PROJEKT d.o.o., Grmoščica lijeva 8, 10 000 Zagreb ili putem elektronske pošte na adresu podrska@izidopotpora.hr

 

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovdje navedenih Općih uvjeta reklamacije molimo Vas da ne koristite ovu Aplikaciju Pružatelja.

 

 

 

Izjava o sigurnosti

 

Način plaćanja vrši se putem T-Com Pay Way-a koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

 

 

 

 Izjava o privatnosti

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14, 110/15), Pružatelj usluga neće ustupiti osobne podatke Kupaca/korisnika trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja Kupaca/korisnika, te će od Kupaca/korisnka prikupljati isključivo osnovne podatke neophodne za ispravan i uinkovit rad Aplikacije.

 

Pružatelj se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Kupaca/korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije usluge Pružatelj usluge koristit će samo informacije koje su nužne za ispunjenje njegovih obveza.

 

Svi se podaci o Kupcima/korisnicima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su ti podaci nužni u poslovanju, te neće biti proslijeđeni ili prodani trećoj strani. Svi djelatnici Pružatelja kao i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

 

Završne odredbe

 

Pružatelj usluga osigurava tehničku podršku Kupcima/korisnicima Aplikacije kroz cijelo vrijeme produkcije aplikacije „IZI DO POTPORA“ svakog radnog dana u vremenskom razdoblju od 08.30 do 15.30 sati.

 

U slučaju sudskog spora između Pružatelja usluge i Kupca/korisnika Aplikacije, isti će biti riješen pri stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.