O nama - IZI do potpora

O nama

Tanja Kovačević

Vlasnica tvrkte KOTA PROJEKT d.o.o.

Nakon 20 godina rada u privatnom sektoru, od čega 12 godina u bankarskom sektoru gdje je krenula od samih početaka na šalteru, zatim bankarskog poslovanja sa pravnim osobama, nakon čega je 5 godina radila u Direkciji rizika, Sektoru za kreditni rizik na mjestu kreditnog analitičara na analizama fizičkih i pravnih osoba gdje je stekla vrhunsko iskustvo u procjeni klijenata banke za odobrenje kredita.

Nakon Direkcije za kreditni rizik, preuzima mjesto Direktora Filijale banke. Nakon 3 godine, uočivši problematiku klijenata u koordinaciji i komunikaciji sa bankarskim sustavom, kao i nedostatnu ponudu konzultantskih usluga u cilju povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova gđa. Tanja Kovačević odlučno je krenula u poduzetničke vode te 2015. godine samostalno osniva tvrtku Kota projekt d.o.o.

Dobar primjer povlačenja poticaja samozapošljavanja dokazuje svojim vlastitim primjerom ulaganjem u svoje znanje i edukaciju te postaje LICENCIRANI VODITELJ IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA.

Iako njeno znanje iz tog područja seže još od samih početaka, odnosno pretpristupnih fondova, budući je već 2013.godine sudjelovala na stručnom seminaru „Osnove europske unije“ i „Uvod u projektni pristup, EU fondove i mogućnost financiranja iz EU fondova u Hrvatskoj“.

Kontinuirano radi na svom usavršavanju te pohađa brojne seminare i radionice iz područja EU fondova. 

 

 

KOTA PROJEKT d.o.o. prvenstveno se bavi izradom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova, financijskim i bankarskim savjetovanjem. Naši klijenti nisu samo poduzetnici, već i pojedinci sa poduzetničkom idejom i ciljem za uspjehom, tako da nudimo kompletno savjetovanje i usluge od samih početaka kao npr. usluge registracije tvrtke.

Imajući u vidu kako su EU fondovi namijenjeni raznovrsnim branšama, KOTA PROJEKT d.o.o. sa svojim timom stručnih suradnika odrađuje projekte iz raznih područja uz naglasak na ruralno gospodarstvo te malo i srednje poduzetništvo.

Koristeći svoja dosadašnja iskustva i stečena znanja pomažemo svakom klijentu realizirati njegovu ideju uz savjetovanje s ciljem poboljšanja cjelokupnog poslovanja tvrtke klijenta kroz mnogobrojne sastanke i stalni kontakt s klijentom „živimo zajedno“ do samog završetka cijelog projekta.

Put od ideje do uspješnog poduzetništva često je popločen preprekama čije se negativne posljedice mogu pravovremeno predvidjeti, zabilježiti i izbjeći. Kako? Dobrom pripremom!

Dobra priprema poduzetničkog pothvata podrazumijeva izradu poslovnog plana/investicijske studije, stručnog elaborata koji će dati odgovore na sva relevantna pitanja kako bi mi sami, naši izvori financiranja i naši poslovni partneri mogli procijeniti isplativost i potencijalne rizike tog pothvata.

Vrijednost takvog kvalitetnog elaborata je u samom procesu razmišljanja o našem poslu, analizi i planiranju detalja, no prije svega u konkretnim ekonomskim pokazateljima izraženim apsolutnim i relativnim brojkama. To je svojevrsni nalaz ili rendgenska snimka naše poslovne ideje.

Dobar poslovni plan činjenično smanjuje rizik ulaganja i definira smjer kretanja našeg poslovanja. Upravo zbog toga ga banke uvjetuju kod zahtjeva za poduzetničke kredite, a EU fondovi, ministarstva i ostala provedbena tijela kod natječaja za dodjelu potpora, poticaja ili bespovratnih sredstava poduzetnicima. Poslovni plan itekako ima svoju svrhu i cilj, glavu i rep.