Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu - IZI do potpora
Prije 318 dana
Zatvoren
Malo i srednje poduzetništvo

Natječaj otvoren od: 09. 12. 2016. i traje do: 31. 12. 2017.

Prati natječaj
Izračunaj prihvatljivost

Detalji o natječaju

   

SAŽETAK

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj „Povećana inovativnost MSP–ova“. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

CILJ POZIVA

 • je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 114.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000,00 kuna. Ukupni iznos državne potpore(Uredba 651/2014 - GBER) i potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prijeći prag od 7.600.000,00 kuna.

INTENZITET POTPORE

 • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50%. 
 • Intenzitet potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prelaziti 75%. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi  1.500.000 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Pozivom su predviđene: 

A) Potpore za inovacije za MSP-ove      

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja      

C) Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene primjeni rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (razine tehnološke spremnosti TRL 8 i 9) kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu) te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti uključuju  i inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge podrške inovacijama. 

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. GBER)

 • Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja 

B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 GBER) 

 • Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta 
 • Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja 

C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti (de minimis)) 

 • Revizija projekta 
 • Informiranje i vidljivost 
 • Priprema natječajne dokumentacije 
 • Usluge upravljanja projektom

Krajnjim rok dostave projektnih prijava je 31. prosinca 2017. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Sažetak natječaja

 • Do 7600000 kn
 • Zatvoren
 • Prije 318 dana

Podjeli ovaj natječaj

352 ljudi prati natječaj

Preuzimanje dokumentacije

Preuzimanje PDF-a

Isprintaj ovaj natječaj

3 Razloga zašto raditi s nama

U kratkom roku do rezultata!

S našom pretplatom dobit ćete u svakom trenutku obavijest o novim natječajima i mogućnost prijave na isti!

Niska cijena u odnosu na klasičnu prijavu!

Gdje god da se nalazite, dobit ćete obavijest na svoj pametni telefon ​ kako biste mogli odmah reagirati!

Niste vezani za ured!

Gdje god da se nalazite, dobiti ćete obavijest na svoj pametni telefon, te možete odmah reagirati!